Deelname Reglement

De Ronde van 12 valt onder het wielersport reglement van de NTFU.

 • Helm verplicht.

 • Deelnemers houden zich aan de verkeersregels.

 • Deelnemers maken gebruik van fietspaden, waar beschikbaar.

 • In het donker is het niet toegestaan in groepen te rijden i.v.m. beperkt zicht. Houdt afstand van minimaal 10 meter, bij slecht weer 20 meter.

 • De deelnemer en zijn fiets is in goede conditie.

 • Er zijn 12 stempel/controle posten. Niet alle stempels = Geen medaille!

 • Deelname is mogelijk voor eenlingen en groepen.

 • Deelnemers dragen legitimatie bij zich.

 • Deelname voor 1 en 2 daagse vanaf 17 jaar, 3 daagse vanaf 15 jaar.

 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige letsel of schade.

 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies van persoonlijke eigendommen.

 • Tegen vertoon van een volle stempelkaart en uw startnummer ontvangt u de medaille.

 • Deelnemers dienen zich aan de aanwijzingen van de organisatie te houden.

 • NFTU leden krijgen een korting van 3 euro op vertoon van de ledenpas.

 • Deelnemers deponeren afval in afvalbakken en niet in de natuur.

 • De organisatie is gerechtigd deelnemers de deelname te weigeren.

 • De organisatie verleent geen restitutie van deelnamekosten.

 • Deelnemers verklaren met een goede gezondheid aan de tocht te starten.

 • Deelname is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.

 • De Ronde van 12 is een toeristische prestatietocht, geen wedstrijd.

 • Gebruik van een fietsbel verplicht.

 • Geef tijdig richting aan.

 • Blijf beleefd tegen andere weggebruikers.

 • Passeer een fietser of wandelaar op gepaste snelheid en afstand.


Deelnemers verklaren kennis te hebben genomen van het reglement en de route.

De organisatie wenst u een mooie toertocht.

Interview met organisatie Blog van try-out 1 daagse rit Over het finish feest in Leek
Duursportclub de Ronde van 12